Lektorská činnost

Mám dlouholeté zkušenosti v lektorské činnosti. Nabízím hlavně semináře a přednášky z teoretické a praktické psychologie.

Výběr z témat:

 • Základy psychologie. Základy psychologie osobnosti. Základy vývojové psychologie.
 • Sociální komunikace. Asertivita. Konflikty a jejich zvládání.
 • Závislosti a návykové poruchy.
 • Základy psychosomatiky.
 • Prevence syndromu vyhoření. Stres a duševní hygiena. Relaxace.
 • Zátěžové situace a jejich zvládání. Ztráty a traumata.
 • Krizová intervence. Posttraumatická stresová porucha.
 • Psychoterapeutické metody a přístupy. Možnosti a hranice psychoterapie.
 • Poruchy psychického vývoje. Poruchy attachmantu.
 • Motivace a poruchy zaměřenosti.
 • Úvod do arteterapie a artefiletiky. Psychologie barev.