Arteterapie – cesta k sobě skrze tvorbu

Arteterapie - je léčebný přístup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Spadá do oblasti uměleckých terapií, kde se jednotlivé terapie liší využívaným prostředkem, např. muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie aj. Uvolňuje emoce, podporuje představivost, mobilizuje touhu po spiritualitě a transcendenci, vyvolává proces psychického i duchovního zrání. Díky arteterapii jsme blíže naší duši, protože řečí duše je tvorba a prožitek z ní. Když se na chvíli zastavíme, zklidníme, otevře se nám nový prostor plný inspirace. V této rovině je nekonečně mnoho tvořivosti, která námi prochází, a my se díky ní více poznáváme a rozvíjíme. Tento zážitek vstupuje hluboko do duše a projevuje se léčivými silami, jejichž výsledek je viditelný i v každodenním životě. Není podstatné, co vznikne a jak to bude krásné, jde o proces tvoření a o myšlenky, které Vás u toho napadnou. Ty se pak dávají do souvislostí s problémy nebo otázkami, které s sebou přinášíte.

Arteterapie pomáhá při:

  • zvládání stresu,
  • psychickém a psychosomatickém onemocnění,
  • překonávání nejistoty, obav a strachu,
  • životních změnách a životní krizi,
  • náročných životních situacích,
  • uchování „dobrých“ stavů a nálad a rozvoji osobnosti.

Jak arteterapie funguje?

Všichni známe pocity tísně, smutku nebo úzkosti. Podle známého psychologa C. G. Junga jde o způsoby, jakými se celek našeho duševního života hlásí o slovo. Když mu dáme šanci, může k nám místo těchto nepříjemných pocitů hovořit formou obrazů a symbolů. Zde nastupuje arteterapie a její techniky. Díky arteterapii můžeme prchavé obrazy, představy a symboly zachytit, ztvárnit a zabývat se jimi. S trochou snahy jim můžeme i porozumět a dozvídat se tak nové, osvěžující a překvapující informace o sobě samých. Můžeme se pak více stávat sami sebou, integrovat nevědomé dimenze svojí osobnosti. V našem životě se to projeví nejenom ústupem stresu a úzkostí, ale i větší spontánností, radostí a tvořivostí.

Komu je arteterapie určena?

  • Dětem, dospívajícím i dospělým,
  • každému, kdo má zájem o sebepoznání, sebevyjádření, relaxaci, uvolnění, prevenci stresu.

Neumím kreslit ...

Pokud se obáváte, že nedovedete dobře kreslit nebo malovat, můžu vás uklidnit: u arteterapie nejde o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby. Nejedná se o rozvoj nějakých výtvarných dovedností či pěstování správných postupů, ale o řešení problémů vlastního života. Terapeut jen podněcuje a povzbuzuje spontánní aktivitu a naprostou svobodu při formování výtvarných objektů.