Spontánní (intuitivní) tanec

Tancem se lidé vyjadřovali od nepaměti, s respektem mu naslouchali, skrze něj se radovali či léčili v hlubokém propojení se sebou i celým světem. Tanec je naší přirozeností - vede nás zpět do těla, k jeho hlubokým vesmírným zdrojům a moudrosti. Rozvíjí kreativitu a osvobozuje náš potenciál, vede nás k naší jedinečnosti a zároveň k propojení s celkem.

Každý tanečník hledá svůj vlastní autentický pohyb, který může mít mnoho různých podob. Někdy i navenek velmi prostý pohyb má sílu transformovat a léčit. Neexistuje dobrý a špatný tanec. Existuje jen tanec.... Bez pravidel, bez předepsaných kroků, bez posuzování, bez omezení. Tělo samo dobře ví, jak se pohybovat, dovolte mu to, osvoboďte ho. Dovolte mu pohybovat se přirozeně, jak ono samo chce. Ne tak, jak si vy myslíte, že by se pohybovat mělo. Ne tak, jak to od něj očekává okolí. Ale podle toho, jak se zrovna cítí. Dopřejte si svobodu, volnost. Vyzkoušejte si na chvíli vypnout kritika ve své hlavě a prožít svobodný pohyb vycházející zevnitř vaší bytosti. Spontánním tancem se můžete opět spojit sami se sebou, začnete naslouchat svému nitru, vaší pravé podstatě.

Tanec nás spojuje –  s tělem, s duší, navzájem, s prostorem uvnitř i vně a s duchem života. Je to skvělý způsob jak být tady a teď, dopřát si meditaci v pohybu. Je jednoduchou cestou k fyzickému i psychickému uvolnění, k radosti, svobodě a volnosti. Je to cesta objevování a poznávání sebe sama skrze spontánní, vědomý pohyb, cesta sebevyjádření, je to cesta na celý život….

Proč intuitivní tanec?

 • umožňuje svobodně se hýbat a odpočinout si od forem a instrukcí,
 • otevírá a rozvíjí tvořivost, hravost a spontánnost,
 • dává možnost být sám sebou, vede k vnitřní svobodě,
 • pomáhá uvolnit se, mobilizovat energii a otevřít se radosti,
 • umožňuje prožít okamžik tady a teď,
 • pomáhá při uzdravení těla a duše,
 • dovoluje tělu probudit a vyjádřit všechny skryté emoce,
 • rozvíjí důvěru v sebe sama a své vnímání,
 • učí být si vědom ostatních a umět na ně reagovat,
 • přispívá k obohacení pohybového repertoáru,
 • je to cesta sebepoznání, budování vlastní identity a sebepřijetí….

Neumím tančit...

Pokud se obáváte, že neumíte tančit, můžu vás uklidnit: ve spontánním tanci není nutná žádná taneční ani jiná pohybová zkušenost, stačí ochota hýbat se a chuť zkusit něco nového. Nejsou předem dané pohyby ani kroky, tancem je míněn svobodný spontánní pohyb inspirovaný hudbou, která vychází z aktuální nálady a prožívání sebe a světa kolem. Cílem není naučit se tančit, ale naladit se na své tělo a začít ho lépe vnímat a rozumět mu a získat tak k sobě a svému tělu úctu a zvýšit svoji sebedůvěru.